Skip to main content

On the Ionization of a Keplerian Binary System by Periodic Gravitational Radiation

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Arxiv.org
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/gr-qc/9508065v1
Arxiv.org
by C. Chicone; B. Mashhoon; D. G. Retzloff
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/gr-qc/9911123v1
Arxiv.org
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/hep-ph/0412330v1
Arxiv.org
by O. A. Kuznetsov; M. E. Prokhorov; M. V. Sazhin; V. M. Chechetkin
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/astro-ph/9812400v1
Arxiv.org
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/chao-dyn/9305007v1
Arxiv.org
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/gr-qc/9612040v1
Arxiv.org
by Carmen Chicone; Bahram Mashhoon; David Retzloff
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/gr-qc/9608054v1
Arxiv.org
by Xing Zhuge; Joan M. Centrella; Stephen L. W. McMillan
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/gr-qc/9411029v1
Arxiv.org
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1301.4635v1
Arxiv.org
by I. I. Beterov; D. B. Tretyakov; I. I. Ryabtsev; V. M. Entin; A. Ekers; N. N. Bezuglov
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0807.2535v4